Over

over deze site en mij

wie ben ik en waarom deze site?kwie ben ik en waarom deze site?

Ik ben Juliette een persoon met autisme en slecht zicht die onlangs haar autisme wel om haar mede mens geeft. Hoewel ik egocentrisch hen ben ik niet erg egoïstisch. Ik denk namelijk als ik bepaalde wensen en angsten heb , zijn er vast ook veel mensen die soortgelijke wensen en angsten hebben.

Mijn wens is zo zelfstandig mogelijk en zo gezond mogelijk te leven .

Deze wordt door zowel overtuigingen als angsten gevoed.

De overtuigingen zijn deels privé en aan de andere kant denk ik en ben daar van overtuigd dat je zo gezond mogelijk en natuurlijk mogelijk moet leven, om zo min mogelijk last van ziektes te hebben, daar bij wel het evenwicht bewaren tussen de levensgebieden. Adl, sociaal, geestelijk en zo voort die in de trippel C voor komen.

De angsten zijn vooral gevoed door de streken van ‘Den Haag’ die ons steeds op allerlei slinkse manieren financieel benadeeld, ons bang maakt door steeds dreigende ballonnen op te laten of zelfs misschien een zwaard van Damo Cles boven ons hoofd te hangen.

Er zijn er die daarom kiezen politiek actief te worden en te protesteren. Deze weg kies ik om persoonlijke reden niet en ook omdat ik denk dat deze op geld beluste mensen niet vatbaar voor zijn. Ik kies er dus voor om alleen oplossingen aan te dragen die met de politiek te maken hebben.

Wat brengt deze site dan wel voor de minima met een beperking?

Met namen manieren om minder uit te geven en zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Door niet alleen de geijkte besparing en bezuiniging tips te geven maar ook informatie uit andere nuttige bronnen te verzamelen. Zoals: survuvel, offgrit living, moestuinnieren , de geschiedenis, inmaken, zelf je was en schoonmaak middelen maken en andere nuttige bronnen die gezamenlijk een visie geven op zuinig, gezond en evenwichtig te leven.

Dit wil niet zeggen dat je alles op deze site voor iedereen even geschikt is. Het hangt er sterk van af wat je zelf kan en wat de mensen om je heen berijd zijn voor je te doen . Maar ik geef hier vooral aan in welke richtingen je kan denken om minder uit te geven waar door de volgende bezuinigingsronde je wellicht minder zal treffen.

Wat brengt deze site je dan wel voor de mensen om ons heen?

Dus ook hier geen politieke oproep maar meer het laten weten dat we er zijn en wat we nodig hebben. Om dat onbekend onbemind maakt en wat je niet bemind ben je niet berijd om te helpen; Maar als we dit omdraaien en juist zorgen dat er kennis over ons komt en die gedeeld wordt met het grote publiek op sociale media en zo gaan er wellicht meer mensen denken hoe ze het leven voor ons minder zwaar kunnen maken. Niet dat ik hier de wereld mee kan verbeteren(daar is meer voor nodig den menselijke kracht) maar elke persoon die iets voor de minima met een beperking kan betekenen maakt weer een par van ons iets gelukkiger

Wie ben ik
Missie
Visie
Strategie
Waarde
 • Juliette
 • Slechtziend
 • en heeft de stoornis van Asperger
 • Creatief in woord en beeld
 • Helpt graag binnen haarmogelijkheden
 • Werkt graag op de computer
 • of in de moestuin
 • wil graag financieel onafhankelijk zijn

Europrikker.nl wil je helpen door het geven van informatie over onderwerpen die je helpen minder uittegeven meer over te houden en zelfs te verdieien waardoor en andere informatie die je helpen niet meer gekweld te worden door geldzorgen

Europrikker.nl helpt je de kennis te vergaren die je nodig hebt om de alsmaarhogere kosten voor levensonderhoud de baast worden . en manieren te vinden om rond te komen

europrikker.nl Wordt gerunt door een persoon.
Die zit veel op internet en vind daardoor veel bruikbare informatie
Die ze graag toegankelijk wil maken en delen om haar lotgenoten te helpen
Zodat de gene die het lezen minder reden hebben om geldzorgen te hebben.

 • Geef om je medemens en buit hem niet onnodig uit
 • geef om de natuur doe wat je kan
 • wees evenwichtig
 • Geld is een middel niet een doel. Het is handig als je het hebt en zeer vervelend als je niet kunt leven omdat je geen geld hebt.

om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen:

Geef mij nog armoede nog rijkdom”

De apostel Paulus

Soms moet je een beetje investeren om later beter rond te kunnen komen of evenwichtigeren eenvoudiger te kunnen leven

Hier komen de volgende rubrieken

Economische omgaan met energie.

Hier in vertellen Leo Plegrom van het Energie loket Sallant te Olst en ik hoe je op eenvoudigere manieren maar ook wat geavanceerde manieren je huis zo energie zuinig mogelijk kan maken en op ander energie gebied verstandige keuzus kan maken.

Beperking in beeld

in deze rubriek worden niet alleen cijfers over de meeste beperkingen gegeven maar ook persoonlijke bevindingen en ervaringen

de volgende vragen worden er in beantwoord. Welke beperkingen zijn er en hoeveel komen ze voor? Wat betekenen de beperkingen voor de personen die er last van hebben ?Hoe kunnen deze mensen geholpen worden ?

Verstandig omgaan met voedsel

in deze rubriek leer je voedsel conserveren, in het voeren koken , moestuinbieren, wild pluk, manieren om zo goed en toch goedkoop mogelijk in te kopen en je voorraad te beheren

omgaan met geld en andere waardemiddelen

hier vind je onder andere hoe je moet budgetteren, hoe je dingen kan verkopen die je niet meer nodig hebt . Hoe je van de belasting aftrekposten en subsidie potjes gebruik kan maken, hoe je wat kan bijverdienen en hoe het zit met de verschillende uitkeringen . En hoe je een bedrijf opzet

Zelf maken, schoonmaken, onderhouden en repareren

was onderhouds en schoonmaak middelen maken, zelf maken onderhouden en reraperen van textielwaren, houtwerk, gereedschap en andere dingen in en om het huis

Hoe kan je je medemens helpen

geven delen verkopen van spullen, voedsel en diensten er voor elkaar zijn, en begrip toteonen en kweken

vervoer leven en entertainment .

Hier vind je manieren om de reiskosten binnen de perken te houden, manieren om aan vrieden te komen betaalbare sociale activiteiten en betaalbaar entertainment en alles wat niet in de andere rubrieken past